ISO 27001 certificeret datasikkerhed

ISO 27001 er en international standard til styring af informationssikkerhed.

Motus er en af de eneste sikkerhedscertificerede IT virksomheder i Danmark under ISO 27001

Som en af de eneste ISO standarder stiller ISO 27001 krav til specifikke opfyldelser af sikkerhedsmål samt kontinuerlig forbedring.

Et af ISO 27001's grundlæggende principper er vigtigheden af at sikre den løbende fortrolighed, integritet og tilgængelighed af information.

ISO billede til web

Ikke blot er vores data placeret i ISO 27001-certificerede datacentre; hele vores proces, arbejdsgange og databehandling er certificerede.

Når I vælger at lægge jeres data ud til os i Motus, er I garanteret, at data bliver opbevaret og behandlet på den mest betryggende vis, og at datahåndteringen lever op til gældende lov og revisionskrav, som eksempelvis Persondataforordningen, GDPR.

GDPR kræver specifikt en risikovurdering for at sikre, at en organisation har identificeret risici, der kan påvirke personoplysninger.

Risikostyringen i Motus omhandler blandt andet:

  • Adgangssikkerhed
  • Driftssikkerhed
  • Dataopbevaringssikkerhed
  • Sikkerhed for ”sporbare” processer

Download certifikat