Arkivering

Arkivering hænger nøje sammen med, hvordan din virksomheds data og backuppolitikker er skruet sammen.

Det er essentielt, at data er tilgængelige på primære systemer, og at der er taget backup af data, så der hurtigt kan restores.
Derudover er det vigtigt at tilsikre, at data bliver flyttet fra de primære systemer og de primære backupsystemer videre til arkivering.

 

Der er mange fordele ved arkivering:

  • Færre omkostninger, da man flytter data fra dyre primære medier til langtidsarkiver på typisk væsentligt billigere medier.
  • Overholdelse af standarder for opbevaring af data i relation til GDPR
  • Hurtigere restore af væsentlige data for forretningen da mindre data flyttes fra primær backup.
  • Lagringseffektivitet; ofte kan vi bruge teknikker som deduplikering og kompression på de store disk- eller tapeområder, hvor vi hjælper kunderne med at opbevare arkivdata
  • Compliance. I forhold til virksomhedens compliancepolitikker er det e en fordel at data kommer væk fra det site og de medier,hvor alt andet data ligger.

 

Vi er specialister i arkivering. Har du brug for at vide om S3 for eksempel kunne være en løsning til jer?

Ring til os!